خريد شارژ سيم كارت‌هاي اعتباري همراه اول، ايرانسل و تاليا

براي استفاده از اين خدمت، لازم است شماره شناسه سرويس‌دهنده (Provider Id) و مبلغ (Amount) در برنامه وارد شود. شناسه سرويس‌دهنده، شماره‌اي است كه براي هر شركت صادر كننده كارت درنظر گرفته مي شود و براي شناسايي شركت موردنظر بكار مي رود. مبلغ، نشاندهنده نوع كارت مورد درخواست است.پس از ارسال اطلاعات و انجام عمليات، در پاسخ، يك sms براي مشتري ارسال مي‌شود كه شامل اطلاعات موردنياز براي شارژ نمودن كارت مي‌باشد.

1- خريد شارژ سيم كارت همراه اول:

فقط امكان خريد شارژ 100000 ريالي وجود دارد. براي اين منظور، مطابق شكل روبرو، مي بايست در قسمت شماره شناسه سرويس‌دهنده (Provider Id) عدد 919 و در قسمت مبلغ (Amount) فقط مبلغ 100000 ريال وارد شود.

2- خريد شارژ سيم كارت ايرانسل:

فقط امكان خريد شارژهاي 20000 ، 50000 و 100000 ريالي وجود دارد. براي اين منظور، مطابق شكل زير، مي بايست در قسمت شماره شناسه سرويس‌دهنده (Provider Id) عدد 935 و در قسمت مبلغ (Amount) فقط يكي از مبالغ 20000 ، 50000 و يا 100000 ريال وارد شود.


3- خريد شارژ سيم كارت تاليا:

امكان خريد شارژهاي 53000 و 106000 ريالي وجود دارد. براي اين منظور، مطابق شكل روبرو، مي بايست در قسمت شماره شناسه سرويس‌دهنده (Provider Id) عدد 932 و در قسمت مبلغ (Amount) مبالغ53000 و 106000 ريال وارد شود.


پس از ارسال اطلاعات و انجام عمليات، در پاسخ، يك sms براي شما ارسال مي‌شود كه شامل اطلاعات موردنياز براي شارژ نمودن كارت مي‌باشد

تمامي حقوق اين سايت متعلق به شركت تجارت الكترونيك پارسيان مي باشد